Verzuim

Kosten ziekteverzuim

Wat kost ziekteverzuim u? En hoe verhoudt uw ziekteverzuim het tot het ziekteverzuim in uw branche? We geven u inzicht in de financiële gevolgen van ziekteverzuim.
Ga hier uit van het aantal medewerkers waar u een loondoorbetalingsverplichting voor hebt.
De totale brutoloonsom van de medewerkers die u hierboven in hebt gevuld inclusief vakantiegeld en toeslagen.
U kunt uw eigen ziekteverzuimpercentage berekenen. Totaal aantal verzuimdagen / aantal werkdagen per jaar x 100.
%
Het percentage voor uw branche staat in uw cao. Standaard vullen we voor u 100% in voor het 1ste ziektejaar. U kunt dit percentage wijzigen.
%
De kosten zijn afhankelijk van de contractvorm die u kiest met uw arbodienstverlener. We gaan uit van € 140 per medewerker per jaar.
Bij langdurig verzuim is de kans groot dat u extra re-integratieactiviteiten inzet. De gemiddelde investering bedraagt € 3.500 per jaar per zieke medewerker.
* Bron CBS
Meer opties

Uw jaarlijkse verzuimkosten

,-t.o.v. € ,- in uw branche
Dit is een optelsom van:
Kosten vervanging
Kosten arbodienstverlening per medewerker
Geschatte re-integratiekosten

Wij nemen het loon dat u doorbetaalt aan uw zieke medewerker niet mee in de kostenberekening. Wij zien dit niet als onvoorziene kosten. De kosten van vervanging zijn wel onvoorzien.
Verzuimverloop en kostenverdeling *

In deze grafiek ziet u dat het meeste ziekteverzuim kortdurend is. En dat u de meeste kosten maakt bij langdurig ziekteverzuim.

Percentage Periode Kosten
1 tot 4 dagen
5 tot 19 dagen
20 tot 209 dagen
210 dagen of meer
* Bron TNO